Informacje podstawowe

Informacja
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” informuje, że  dnia 10 listopada 2021r. (środa),  (za 11 listopada 2021r. czwartek-Narodowe Święto Niepodległości) , KASA Spółdzielni będzie czynna w godzinach
od 9.00 do 14.00


Informacja
Spółdzielnia informuje, że w dniu 20.10.2021 roku w godzinach 8:00-18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac remontowych przez PEC Police. Za utrudnienia przepraszamy.

__________________________________________________

INFORMACJA

Zachęcamy mieszkańców gminy Police do skorzystania z bezpłatnej aplikacji Eco Harmonogram. Wystarczy pobrać aplikację, wpisać adres, wybrać rodzaj zabudowy. Aplikacja podpowiada gdzie należy wrzucić dany odpad, jak segregować, co można zawieźć  do PSZOK-u, przypomina o zbliżającym się terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych.  Ponadto zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie.

.

__________________________________________________

UWAGA

Biura SM „ODRA” w Policach są zamknięte dla interesantów do odwołania ze względu na utrzymujące się wysokie zagrożenie zakażenia koronawirusem.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

SEKRETARIAT – 91 424 43 70

DZIAŁ TECHNICZNY – 91 424 43 91

POGOTOWIE LOKATORSKIE – 91 886 17 96

EMAIL – sekretariat@smodra.police.pl

W przypadku konieczności spotkania z pracownikiem konkretnego działu należy skorzystać z telefonu dostępnego w budynku administracyjnym umieszczonego na parterze (przy okienku) w godzinach 7:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.

Kasa Spółdzielni czynna w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 9:00 do 14:00.

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach informuje, że zgodnie z zasadami współżycia społecznego obowiązującego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach oraz zgodnie z Regulaminem porządku domowego obowiązuje zakaz dokarmiania zwierząt poza miejscami do tego wyznaczonymi. Szczególnie dotyczy to dokarmiania ptaków poprzez wykładanie karmy na parapetach okien, balkonach i dachach boksów wejściowych do budynku. Tak wyłożona karma zwabia również inne zwierzęta. Ponieważ w ostatnich dniach w rejonie naszych budynków zaobserwowano pojawienie się dzików, które mogą stanowić zagrożenie, w przypadku ich zauważenia na danym osiedlu fakt ten należy zgłaszać do:
Straży Miejskiej – pod numer telefonu 91 317 – 62 -72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 07:00 do 15:00, a w pozostałym czasie na Policję – pod numerem telefonu 112.

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że z dniem 21 maja 2020r. zaprzestaje dostarczać ciepło do budynków.

___________________________________________________________________


INFORMACJA !!!

–>

Poniżej zamieszczamy pismo PEC S.A. Police w związku z przerwą w dostawie energii cieplnej w dniach 02-04 września 2019 roku.

Informacja PEC S.A.

 

WAŻNE:
Poniżej do pobrania wzór oświadczenia w sprawie uiszczenia jednorazowej opłaty przekształceniowej. Oświadczenia należy składać do 15.09.2019r.
link do wzoru : http://smodra.webd.pl\docs\oswp.pdf

–>DANE KONTAKTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach
ul. Piaskowa 101
72-010 Police
TEL.91 424 43 70
Fax: 91 424 43 90
NIP: 851-010-75-05
REGON: 000489610


Wykaz nieruchomości:  Pobierz

Biuro Spółdzielni czynne w godzinach:

Poniedziałek: 7:00 – 16:00 (dział administracji i techniczny) pozostałe działy w godzinach 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:00 – 15:00

Kasa czynna w godzinach:

Poniedziałek: 9:00 – 14:00
Czwartek: 9:00 – 14:00

Przerwa codziennie w godzinach: 11:45 – 12:00

Kontakt:
Dział techniczny: 91 424 43 91

Dział administracji: 91 424 43 89
Dział windykacji: 91 424 43 83
Dział czynszów: 91 424 43 85
Dział członkowski: 91 424 43 82
Dział księgowości: 91 424 43 77
Administrator lokali użytkowych: 91 424 43 75
Kasa Spółdzielni: 91 424 43 74

Konta bankowe:
PKO BP S. A. II O/Szczecin 51 1020 4795 0000 9602 0003 9735

Bank PKO S. A. I O/Police 13 1240 3943 1111 0000 4133 2591

Zgłaszanie awarii:
Wszelkie awarie zaistniałe w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać w dziale technicznym pod nr tel. 91 424 43 91

Zgłaszanie wszelkich awarii po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne i w święta należy zgłaszać do pogotowia lokatorskiego SM pod nr telefonu: 91 88 61 796
Zgłaszanie awarii dźwigów należy kierować do pogotowia lokatorskiego
lub do pogotowia dźwigowego pod nr tel. 800-566-300

Pozostałe telefony alarmowe:

Numer alarmowy – 112

Policja – 997

Straż pożarna – 998

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż Miejska – 986

Pogotowie energetyczne – 991

Pogotowie gazowe – 992

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 994; 91 424 13 10