Statut i Regulaminy

Pliki do pobrania:

Statut
Statut Spółdzielni – Jednolity tekst Statutu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą nr 8/2018 z dnia 21.06.2018r. Walnego Zgromadzenia Członków (pdf) Pobierz Statut

Regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków SM ODRA w Policach.(pdf) – Pobierz Regulamin

Regulamin ustanawiania prawa odrębnej własności dla odzyskanych przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych.(pdf), Uchwała R.N. Nr 20/2018 z dnia 25.06.2018) Pobierz Regulamin

Regulamin Rady Nadzorczej SM „Odra”, (zmiany-Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 8/2013 – 20.06.2013r.) Pobierz Regulamin

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach. Ostatnia zmiana – 28.10.2019r.) Pobierz Regulamin

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła dla c.o. z użytkownikami lokali w zasobach SM „Odra” w Policach.(pdf)(ostania zmiana – Uchwała R.N. Nr 49/2015 z dnia 30.11.2015) Pobierz Regulamin

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w SM Odra z załącznikami. Pobierz Regulamin

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody w zasobach SM „Odra” (obowiązuje od 24.02.2020r.). Pobierz Regulamin

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach. (pdf) (ostatnia zmiana –  z dnia 30.09.2019r.). Pobierz Regulamin

Regulamin funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach. (pdf) Pobierz Regulamin

Regulamin finansowania i rozliczania inwestycji budowlanych. (pdf)(ostania zmiana – Uchwała R.N. Nr 53/2008 z dnia 30.09.2008) Pobierz Regulamin

Regulamin używania lokali i porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra”.(pdf) Pobierz Regulamin

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi na rzecz SM „Odra”.(pdf)
(ostania zmiana – Uchwała R.N. Nr 31/2016 z dnia 07.07.2016r.) Pobierz Regulamin

Regulamin umieszczania reklam i szyldów na nieruchomościach SM „Odra” w Policach uchwalony w dniu 26.08.2008r.(pdf)
(ostania zmiana – Uchwała R.N. Nr 44/2008) Pobierz Regulamin

Regulamin zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w SM „Odra” w Policach. (pdf) (ostatnia zmiana – Uchwała R.N. Nr 45/2012 z dnia 25.06.2012r.) Pobierz Regulamin

Regulamin przetargu na najem lokali i dzierżawę gruntów. (pdf) (ostania zmiana – 30.06.2015r., Uchwała R.N. Nr 28/2015) Pobierz Regulamin

Regulamin najmu lokali mieszkalnych w SM „Odra” w Policach. (pdf)  Pobierz Regulamin

Regulamin najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w SM „Odra”. (pdf) (ostania zmiana – Uchwała R.N. Nr 71/2010 z dnia 29.11.2010) Pobierz Regulamin

Regulamin budowy, ustanawiania praw i użytkowania garaży w SM „ODRA” w Policach. (pdf) (ostania zmiana – Uchwała R.N. Nr 31/2018 z dnia 26.11.2018r.) Pobierz Regulamin

Regulamin spółdzielczego monitoringu wizyjnego (pdf) (ostania zmiana – Uchwała R.N. Nr 39/2017 z dnia 18.12.2017r.) Pobierz Regulamin

<