Walne Zgromadzenie 2018

Materiały na Walne Zgromadzenie 2018

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” – Pobierz
Sprawozdanie z działalności Zarządu- Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej- Pobierz
Sprawozdanie Finansowe- Pobierz
Protokół lustracyjny- Pobierz
Sprawozdanie biegłego Rewidenta- Pobierz
Projekty uchwał- Pobierz