Organy Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach

Prezes Zarządu
Lidia Walczak

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Hinnel

Członek Zarządu
Stanisław Nazar

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 16:00 w budynku administracyjnym SM „ODRA” ul. Piaskowa 101 pok 115.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Ryszard Bielas

Z-ca Przewodniczącego
Sebastian Staszkiewicz

Sekretarz
Bogusława Szulc

Członkowie Rady
Zbigniew Łuszczek
Jadwiga Molenda
Adam Jarema
Adam Sładkiewicz
Marcin Bańkowski

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 15:00 do 16:00 w budynku administracyjnym Spółdzielni ul. Piaskowa 101, pok. 115.